Jakie są wymagane dokumenty?

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Jakie są wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszeniowy wydawany w sekretariacie szkoły,

  • Oryginał, odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa  ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (w przypadku Liceum Ogólnokształcącego świadectwo ukończenia odpowiedniej podbudowy: ZSZ, Gimnazjum, SP),
  • 3 zdjęcia legitymacyjne,

  • Zaświadczenie lekarskie:

    1. dla kierunków Szkoły Policealnej zaświadczenie lekarskie na podstawie skierowania wydanego w sekretariacie szkoły przy zapisie,
    2. dla LO i Gimnazjum– zaświadczenia nie są wymagane,

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.