Faq

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Faq

ZAPISY

 1. Ile kosztuje nauka w szkołach "SOKRATES"?
  Nauka we wszystkich typach SZKÓŁ SOKRATES jest BEZPŁATNA.
 2. Czy muszę podpisywać ze szkołą umowę i czy mogę zrezygnować z nauki bez żadnych konsekwencji?
  Nie podpisuje się umowy, słuchacz na każdym etapie nauki może zrezygnować z nauki (rezygnacji dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły).
 3. Co decyduje o przyjęciu do szkoły?
  O przyjęciu do szkoły decyduje komplet złożonych dokumentów i kolejność zgłoszeń.
 4. Jakie dokumenty należy złożyć, aby się zapisać do GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH "SOKRATES"?
  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, kserokopię dowodu osobistego (dokumentu z numerem PESEL w przypadku osób niepełnoletnich) oraz 3 zdjęcia.  W przypadku przyjęcia do 2 lub 3 klasy gimnazjum, należy złożyć również świadectwo ukończenia 1 lub 2 klasy gimnazjum. Osoby, które ukończyły 7 klas dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej przyjmowane są do pierwszej klasy gimnazjum.
 5. Jakie dokumenty należy złożyć, aby się zapisać do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA DOROSŁYCH "SOKRATES"?
  Świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,  kserokopię dowodu osobistego (dokumentu z numerem PESEL w przypadku osób niepełnoletnich) oraz  3 zdjęcia. W przypadku przyjęcia do 2 lub 3 klasy liceum, należy złożyć również świadectwo ukończenia 1 lub 2 klasy liceum.
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do 2 klasy liceum.
 6. Jakie dokumenty należy złożyć, aby się zapisać do SZKOŁY POLICEALNEJ  DLA DOROSŁYCH "SOKRATES"?
  Świadectwo ukończenia szkoły średniej (NIE WYMAGAMY MATURY!), kserokopię dowodu osobistego,  3 zdjęcia, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie (skierowania wydawane są w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 7. Czy i jak można dokonać rezerwacji miejsca?
  Rezerwacji miejsca można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły, poprzez formularz zgłoszeniowy w opcji zapisy on line na naszej stronie internetowej www.szkola-sokrates.pl , telefonicznie lub mailowo. W ciągu 14 dni od dnia rezerwacji należy dostarczyć komplet dokumentów.
 8. Jakie uprawnienia posiada szkoła "SOKRATES"?
  Szkoły SOKRATES posiadają uprawnienia szkół publicznych.
 9. Czy można zapisać się do szkoły policealnej bez matury?
  TAK, DO SZKOŁY POLICEALNEJ PRZYJMOWANY JEST KAŻDY KTO POSIADA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ. MATURA NIE JEST WYMAGANA.

NAUKA

 1. W jakim systemie odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. W weekendy (soboty i niedziele z reguły co dwa tygodnie).
 2. Ile trwa nauka w gimnazjum?
  Nauka w gimnazjum trwa 3 lata (6 semestrów).
 3. Ile trwa nauka w liceum ogólnokształcącym?
  Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata (6 semestrów). Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy chcą uzupełnić wykształcenie przyjmowani są do drugiej klasy liceum i nauka trwa 2 lata (4 semestry).
 4. Ile trwa nauka w szkole policealnej?
  Nauka w szkole policealnej trwa od roku (2 semestry) do dwóch lat (4 semestry), w zależności od wybranego kierunku.
 5. Czy trzeba chodzić na zajęcia, czy można przystąpić tylko do egzaminów semestralnych?
  Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić następujące warunki: oddać pracę kontrolną w terminie i uzyskać z niej pozytywną ocenę oraz posiadać min. 50 % frekwencji na każdym przedmiocie.
 6. Gdzie znajdę informacje dotyczące planu zajęć?
  Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.
 7. Jakie wykształceniem będę się cieszyć po szkole policealnej?
  Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz może przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Po jego zdaniu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie i tytuł technika.

ZAŚWIADCZENIA

 1. Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS, MOPS, PCPR, GOPS, WKU ?
  Na prośbę słuchacza szkoła wydaje zaświadczenia do wszystkich instytucji. Zaświadczenia wydaje się nie wcześniej niż z chwilą nabycia statusu słuchacza, tj. w semestrze zimowym od 1 września, a w semestrze letnim od 16 lutego.

LEGITYMACJE, INDEKSY,  ZNIŻKI, PROMOCJE

 1. Czy szkoła wydaje legitymacje?
  Każdy słuchacz jest uprawniony do otrzymania legitymacji uprawniającej do zniżek na przejazdy, na wstęp do kina, teatru, na basen itd. (o zniżkach decydują odrębne przepisy poszczególnych instytucji).
 2. Kiedy mogę otrzymać indeks?
  Słuchacze odbierają indeksy za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie szkoły po rozpoczęciu semestru.
 3. Co to jest KARTA SŁUCHACZA?
  Karta słuchacza jest wydawana każdemu kto zapisze się do jednej ze SZKÓŁ SOKRATES. Karta uprawnia do korzystania z rabatów u Parterów SZKÓŁ SOKRATES.