Gimnazjum

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Gimnazjum

Słuchaczem Gimnazjum dla Dorosłych „Sokrates” może zostać osoba, która:

- ukończyła 6 letnią szkołę podstawową lub
- 6 klasę dawnej 8-letniej szkoły podstawowej
- absolwent 7 klasy, dawnej 8-letniej szkoły podstawowej przyjmowany jest do drugiej klasy    gimnazjum

Do gimnazjum może być przyjęta osoba nieletnia, która:

  1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i młodzieży.
  2. Ukończyła 15 lat, jeżeli przebywają w zakładzie karnym lub areszcie.
  3. Ukończyła 15 lat i jest uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy, a ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci i młodzieży, albo ma  uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową, ograniczającą możliwości nauki w szkole dla dzieci i młodzieży.
  4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie) oraz w formie konsultacji indywidualnych

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Egzaminy semestralne są bezpłatne, wydajemy bezpłatnie zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, WKU i innych urzędów.

Lp.Przedmioty nauczaniaLiczba godzin w semestrzeRazem
I II III IV V VI
1 Językpolski 35 36 36 36 36 36 215
2 Językangielski 23 23 23 23 24 24 110+30d
3 Historia 13 14 18 18 18 29 110
4 Wiedzao społeczeństwie 12 11 12 - - - 35
5 Geografia - - 12 11 12 - 35
6 Biologia - - - 12 11 12 35
7 Chemia 12 12 11 - - - 35
8 Fizyka - - - 12 11 12 35
9 Matematyka 31 31 32 32 32 31 160+29d
10 Informatyka 18 17 - - - - 35
Liczba godzin w semestrze 144 144 144 144 144 144 864