Liceum Ogólnokształcące

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sokrates” skierowane jest dla osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. Absolwenci szkół zawodowych przyjmowani są do 2 klasy liceum i ich nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w sobotę i niedzielę co 2 tygodnie.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu liceum słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, które potwierdza jego wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Nauka jest całkowicie bezpłatna, nie ma opłat za egzaminy, legitymację, zaświadczenia.

Zostając słuchaczem naszego liceum możesz liczyć na mnóstwo zniżek i przywilejów wśród naszych partnerów oraz będziesz mieć pierwszeństwo przy przyjęciu na wybrany przez siebie kierunek do naszej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Sokrates”.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:                                                            

Lp.Przedmiotsem. Isem. IIsem. IIIsem. IVsem. Vsem. VILiczba godzin w cyklu
Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym
1. Język polski 20 20 40 37 42 21 180
2. Język angielski 15 15 20 20 20 15 105
3. Historia 12 23 - - - - 35
4. Wiedza o społeczeństwie - 15 - - - - 15
5. Podstawy przedsiębiorczości - 20 - - - - 20
5. Geografia - 20 - - - - 20
6. Biologia 15 - - - - - 15
7. Chemia 15 - - - - - 15
8. Fizyka 20 - - - - - 20
9. Matematyka 20 24 27 30 30 20 151
10. Informatyka 20 - - - - - 20
  Łącznie 137 137 87 87 92 56 596
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniające
11. 1R. Matematyka 15 15 15 15 15 15 90
12. 2R.Historia - - 30 35 45 15 125
13. U-Przyroda - - 20 15 - - 35
14. Łącznie 15 15 65 65 60 30 250
  ŁĄCZNIE 152 152 152 152 152 86 846