Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia symbol cyfrowy zawodu: 541 315

Kierunek zapewnia kwalifikacje dające możliwość realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia. Technik ochrony fizycznej osób i mienia wie,  jakie podjąć działania, które zapewnią bezpieczeństwo życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz zapobiegną przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia znajdzie pracę nie tylko w Polsce, ale i  na rynku ofert pracy krajów unii europejskiej, ponieważ w programie nauczania jest nauka języka angielskiego zawodowego!

  • Cykl kształcenia: 2 lata- 4 semestry
  • KWALIFIKACJE:
    K.1.- ochrona osób i mienia (Z.3.)
  • Egzamin potwierdzający kwalifikację odbędzie się pod koniec czwartego semestru.

Program nauczania obejmuje:

Lp.Przedmioty nauczaniaLiczba godzin
w semestrze
Razem
1 2 3 4
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Podstawy prawna w ochronie osób i mienia 60 60 70 40 230
2 BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej 30 20     50
3 Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia       20 20
4 Język angielski w ochronie osób i mienia     20 20 40
  Liczba godzin w semestrze 90 80 90 80 340
Kształcenie zawodowe praktyczne
1 Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń 25 35     60
2 Zabezpieczenie imprez masowych 20 20     40
3 Ochrona osób     30   30
4 Konwojowanie     25 15 40
5 Wyszkolenie strzeleckie       40 40
6 Techniki interwencyjne i samoobrona 40 40 30 20 130
  Liczba godzin w semestrze 85 95 85 75 340
  *Podstawy przedsiębiorczości       20 20
  Łączna liczba godzin   175 175 175 175 700
Praktyki zawodowe:4 tygodnie = 160 godzin,(po 80 godzin w II i III semestrze)

*Prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Gdzie znajdziesz pracę:

 Absolwenci znajdą pracę w agencjach ochrony fizycznej osób i mienia, agencjach detektywistycznych, będą mogli również organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizować zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych.