Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy symbol zawodu: 325 509

Na tym kierunku nauczymy Cię, jak należy dbać o bezpieczeństwo pracowników w zakładach pracy, jak analizować i oceniać w pojawiające się zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom oraz jak usuwać ich skutki. Nauczysz się,  jak przewidywać potencjalne zagrożenia

Nasi specjaliści zapoznają Cię z budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy, jak należy opracowywać wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych.

Nauczymy Cię nadzoru warunków pracy i sposobów przeprowadzania systematycznych kontroli. Zapoznamy Cię z procedurami dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.

  • Cykl kształcenia: 1,5 roku — 3 semestru
  • KWALIFIKACJA:
    K1-Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)
  • Egzamin potwierdzający kwalifikację odbędzie się pod koniec trzeciego semestru. 

Program nauczania obejmuje:

Lp.Przedmiot nauczaniaLiczba godzin
w semestrze
Razem
1 2 3
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Podstawy prawa pracy 20 20   40
2 Techniczne bezpieczeństwo pracy 40 30   70
3 Ergonomia w procesie pracy 25 20   45
4 Zagrożenia,w środowisku pracy   30 40 70
5 Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy   10 15 25
  Liczba godzin w semestrze 85 110 55 250
Kształcenie zawodowe praktyczne
1 Ocena ryzyka zawodowego 30 20 30 80
2 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych   25 30 55
3 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 40 20 60 120
  Liczba godzin w semestrze 70 65 120 255
  *Podstawy przedsiębiorczości 20     0
  Razem 175 175 175 525
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin (po 80 godzin,w II i III semestrze)

*Prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Gdzie znajdziesz  pracę? 

Absolwenci znajdą pracę w organach nadzoru nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego). Mogą pracować jako specjaliści do spraw szkoleń pracowniczych BHP (szkolenia obowiązkowe). Będą mogli też otworzyć własną działalność w tym zakresie.