Opiekun w domu pomocy społecznej

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej symbol zawodu: 341 203

Obecne czasy wymuszają zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. Chcąc profesjonalnie świadczyć usługi medyczne należy poznać niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywizować je do zwiększania samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania czasu wolnego, jak mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijać jego zainteresowań. Przejdziesz także kurs udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

  • Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry
  • KWALIFIKACJA:
    K1- świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej (Z.6.)
  • Egzamin potwierdzający kwalifikację odbędzie się pod koniec czwartego semestru.

Program nauczania obejmuje:

Lp.Przedmiot nauczaniaLiczba godzin
w semestrze
Razem
1 2 3 4
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Podstawy organizacji domu pomocy społecznej 14 14 13   41
2 Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka 25 26 22 22 95
3 Teoretyczne podstawy opieki 15 15 15 16 61
4 Metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej 21 28 28 32 116
5 Język obcy w pomocy społecznej 14 13     27
  Liczba godzin w semestrze 89 96 85 70 340
Kształcenie zawodowe praktyczne
1 Usługi opiekuńcze 44 39 50 17 150
2 Aktywizacja,osoby podopiecznej 21 20 20   61
3 Trening umiejętności społecznych 21 20 20   61
4 Zajęcia praktyczne       68 68
  Liczba,godzin w semestrze 86 79 90 85 340
  *Podstawy,przedsiębiorczości       20 20
  Razem 175 175 175 175 700
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin (po 160 godzin w II i IV semestrze)

*Prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Gdzie znajdziesz  pracę?

W domach opieki społecznej, domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, fundacjach. Możesz indywidualnie prowadzić warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. To Twoja szansa!