Opiekun osoby starszej

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej- symbol zawodu  341 202

Na zajęciach tego kierunku nauczysz się określenia wpływu procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka, roli osobowości w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem, określania wpływu przyjętego przez jednostkę systemu wartości na jej funkcjonowanie w środowisku społecznym, rozpoznawania potrzeb psychofizycznych osoby starszej oraz określenia ich regulacyjnej funkcji.

Dowiesz się również o obowiązkach pielęgnacji oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń  rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem.

  • Cykl kształcenia: 2 lata- 4 semestry 
  • KWALIFIKACJE:
      K1- świadczenie usług opiekuńczo- wpierających osobie starszej (Z.7.)
  • Egzamin potwierdzający kwalifikację odbędzie się pod koniec czwartego semestru

Program nauczania obejmuje:

Lp.Przedmiot nauczaniaLiczba godzin
w semestrze
Razem
1 2 3 4
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Elementy psychologii, pedagogiki i socjologii 20 20 19   59
2 Język obcy zawodowy       35 35
3 Organizacja czasu wolnego i aktywizacja z elementami kontaktów społecznych   20 21   41
4 Choroby wieku starszego 15 15     30
5 Metodyka pracy z podopiecznym 15 15     30
6 Język migowy     20 20 40
7 Promocja zdrowia i profilaktyka       20 20
8 Podejmowanie działalności gospodarczej z elementami techniki komputerowej   20   20 40
9 BHP opiekuna osoby starszej i podopiecznego 20       20
10 Podstawy psychopatologii 25       25
  Liczba godzin w semestrze 95 90 60 95 340
Kształcenie zawodowe praktyczne
1 Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych 50 45 70 30 200
2 Pracownia metodyki pracy socjalnej 30 40 40 30 140
  Liczba,godzin w semestrze 80 85 115 60 340
  *Podstawy,przedsiębiorczości       20 20
  Razem 175 175 175 175  
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie- 160 godzin (na drugim semestrze)

*Prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Gdzie znajdziesz pracę?

Pracę znajdziesz w domach pomocy społecznej, domach opieki nad  osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach  opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach. Otworem stoją placówki zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Możesz też  otworzyć własną działalność.