Asystent osoby niepełnosprawnej

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej- symbol zawodu: 341 201

Asystent osoby niepełnosprawnej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii. 

Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.  Na tym kierunku dowiesz się, co można zrobić, by likwidować wszelkie bariery między innymi: społeczne, psychologiczne, architektoniczne w ich życiu.

Nasi specjaliści pokażą Ci, jak aktywizować osoby niepełnosprawne i ich otoczenie, by pomoc i rehabilitacja były jak najefektywniejsze. W „SOKRATESIE” nauczymy Cię także rozmawiać i współpracować z mediami oraz instytucjami kulturalnymi w zakresie organizowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

  • Cykl kształcenia: 1 rok- 2 semestry
  • KWALIFIKACJE:
    K.1. udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.)
  • Egzamin potwierdzający kwalifikację odbędzie się pod koniec drugiego semestru.

Program nauczania obejmuje:

Lp.Przedmiot nauczaniaLiczba godzin
w semestrze
Razem
1 2
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii 15 13 28
2 Elementy anatomii i patologii człowieka 20   20
3 Język migowy 20   20
4 Opieka i pielęgnacja człowieka 24 24 48
5 Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 17 17 34
6 Język obcy w pomocy społecznej 20   20
  Liczba godzin w semestrze 116 54 170
Kształcenie,zawodowe praktyczne
1 Umiejętności
opiekuńcze
26 22 28
2 Terapia
zajęciowa i aktywizacja
38 16 54
3 Zajęcia
praktyczne
  68 68
  Liczba godzin w semestrze 64 106 170
  *Podstawy przedsiębiorczości   20 20
  Razem 180 180 360
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin (po 160 godzin w I i II semestrze)

*Prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Gdzie znajdziesz pracę?

Domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze.