Opiekun medyczny

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny - symbol zawodu 532 102

Opiekun medyczny  to zawód wspomagający pracę pielęgniarki w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.  Czynności, które może wykonywać osoba posiadająca zawód opiekuna medycznego to przede wszystkim:

 1. rozpoznanie i rozwiązanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku,
 2. pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
 3. pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
 4. aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,
 5. zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i  psychicznego oraz  higienicznych warunków otoczenia,
 6. wykonywanie zabiegów  higienicznych oraz pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.
 • Cykl kształcenia: 1 rok- 2 semestry
 • KWALIFIKACJA:
  K1- świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację odbędzie się pod koniec drugiego semestru.

Program nauczania obejmuje:

Lp.Przedmiot nauczaniaLiczba godzin
w semestrze
Razem
1 2
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 20 15 35
2 Zdrowie publiczne   20 20
3 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 15 15 30
4 Zarys psychologii i socjologii 15   15
5 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia   20 20
6 Język migowy   20 20
7 Język niemiecki zawodowy w ochronie zdrowia 15   15
8 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 10   10
  Liczba godzin w semestrze 75 90 165
Kształcenie zawodowe praktyczne
1 Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze 40 40 80
2 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 40 45 85
  Liczba godzin w semestrze 80 85 165
  *Podstawy przedsiębiorczości 20   20
  Razem 175 175  
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin (po 80 godzin w I i II semestrze)

*Prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiot.

Gdzie znajdziesz  pracę?

Szpitale, oddziały szpitalne,  zakłady opiekuńczo- lecznicze , ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy  fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.