Technik administracji

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Technik administracji

Technik administracji symbol zawodu: 334 306

Na tym kierunku poznasz  podstawowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, stosowania określonych przepisów w konkretnych sytuacjach administracyjnych. Dowiesz się jak redagować i sporządzać regulaminy, instrukcje, notatki służbowe. Podczas zajęć będziesz przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu oraz dowiesz się  jak należy przechowywać te dokumenty, aby było to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pokażemy Ci  jak należy posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową. Nauczysz się też profesjonalnego przygotowywania narad, zebrań, konferencji, sesji. Zajęcia praktyczne pozwolą na poznanie obsługi podstawowych sprzętów biurowych, oraz ich wykorzystanie podczas pracy biurowej.

  • Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry
  • KWALIFIKACJE:
    K1- Obsługa klienta w jednostkach administracji(A.68)
  • Egzamin potwierdzający kwalifikację odbędzie się pod koniec czwartego semestru. 

Program nauczania obejmuje:

Lp.Przedmioty nauczaniaLiczba godzin
w semestrze
Razem
1 2 3 4
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Językangielski w administracji 30 25     55
2 Działalnośćgospodarcza w jednostce organizacyjnej 30 10     40
3 Podstawyprawa cywilnego  55 10     65
4 Podstawyprawa pracy     15 55 70
5 Podstawyprawaadministracyjnego 20 10 20 40 90
6 Podstawyfinansów publicznych        20 20
  Liczbagodzin w semestrze 135 55 35 115 340
Kształcenie zawodowe praktyczne
1 Wykonywaniepracy biurowej 10 60 70 20 160
2 Postępowaniew administracji 10 60 70 40 180
  Liczbagodzin w semestrze 20 120 140 60 340
  *Podstawyprzedsiębiorczości 20       20
  Łącznaliczba godzin 175 175 175 175 700
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin (po 160 godzin w II i III semestrze)

*Prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Gdzie znajdziesz  pracę?

Absolwenci znajdą pracę w administracji samorządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych i gminnych, w urzędach marszałkowskich, w urzędach państwowych, w ZUS-ie, w firmach ubezpieczeniowych, agencjach celnych oraz urzędach skarbowych.