fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące


Zapraszamy do kontaktu

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • skierowane jest dla osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. Absolwenci szkół zawodowych przyjmowani są do 2 klasy liceum i ich nauka trwa 2 lata (4 semestry),
  • skierowane jest do absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym,
    w sobotę i niedzielę co 2 tygodnie.

01

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu liceum słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, które potwierdza jego wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Nauka jest całkowicie bezpłatna, nie ma opłat za egzaminy, legitymację, zaświadczenia.

02

Zostając słuchaczem naszego liceum możesz liczyć na mnóstwo zniżek i przywilejów wśród naszych partnerów oraz będziesz mieć pierwszeństwo przy przyjęciu na wybrany przez siebie kierunek do naszej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Sokrates”.