fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Opiekun medyczny


Zapraszamy do kontaktu

Opiekun medyczny – symbol zawodu 532102

Opiekun medyczny to zawód wspomagający pracę pielęgniarki w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Czynności, które może wykonywać osoba posiadająca zawód opiekuna medycznego to przede wszystkim:

rozpoznanie i rozwiązanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku,

pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biopsychospołecznych,

pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,

aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,

zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz higienicznych warunków otoczenia,

wykonywanie zabiegów higienicznych oraz pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,

konserwacje, dezynfekcje przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,

podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

znajomość słownictwa z zakresu ochrony zdrowia w języku niemieckim i migowym,

dokumentowanie przeprowadzonych zabiegów i czynności,

znajomość przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

umiejętność aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej.

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MS.04)

Egzamin:
Potwierdzenie kwalifikacji odbędzie się pod koniec drugiego semestru.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

zdrowie publiczne,

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,

zarys psychologii i socjologii,

działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,

język migowy,

język niemiecki zawodowy w ochronie zdrowia,

komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,

zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze,

działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną,

praktyki zawodowe.

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

1 rok nauki

Gdzie znajdziesz pracę?

Szpitale, oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo- lecznicze , ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.