fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna


Zapraszamy do kontaktu

Zawód już w 1 rok

Asystentka stomatologiczna – symbol zawodu 325101

Asystentka stomatologiczna jest ważnym członkiem zespołu dentystycznego. Za sprawą jej umiejętności oraz doświadczeniu gabinet stomatologiczny może zaoferować swoim pacjentom zabiegi na najwyższym poziomie, które odbywają się w zgodzie z wymogami proceduralnymi i higienicznymi. Asystentka stomatologiczna jest osobą, która pomaga zarówno pacjentom, jak i lekarzowi stomatologowi.

Zadaniem asystentki stomatologicznej jest nie tylko podawanie odpowiednich narzędzi lekarzowi dentyście, ale również sporządzanie preparatów leczniczych, czy tworzenie materiałów przeznaczonych do wypełnień dentystycznych. Bardzo ważne jest to, żeby każda z tych czynności została wykonana przez asystentkę stomatologiczną w odpowiedniej chwili. Właśnie dlatego asystentka musi znać procedury przeprowadzania różnego rodzaju zabiegów dentystycznych, jak również ich kolejność. Dodatkowo asystentka stomatologiczna musi umieć prowadzić rejestrację medyczną. Zadaniem asystentki jest nie tylko umówienie pacjenta na wizytę, ale również poinformowanie go o tym, jak powinien się do niej przygotować.

Podstawowe zadania zawodowe asystentki stomatologicznej w Polsce

Przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy,

asystowanie lekarzowi dentyście w trakcie wykonywanych zabiegów,

przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi,

konserwowanie sprzętu stosowanego w stomatologii.

Zadania zawodowe asystentki stomatologicznej dotyczą przede wszystkim dbania o higienę gabinetu stomatologicznego zarówno przed, jak i po przeprowadzonych zabiegach. Osoba na tym stanowisku sporządza dokumentację medyczną, terminarz przyjęć pacjentów, rejestruje zabiegi stomatologiczne i rozlicza zużyte środki. Ponadto asystentka segreguje odpady, obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu, oraz współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. W swojej pracy posługuje się specjalnym programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

Duże znaczenie mają również umiejętności interpersonalne asystentki, ponieważ do zakresu jej zadań należy bezpośredni kontakt z pacjentem. Przygotowuje go do zabiegu, często nie tylko pod względem higienicznym, ale i psychicznym. Przekazuje zalecenia lekarza dentysty w formie ustnej i pisemnej.

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (MED.01)

Egzamin:
Potwierdzenie kwalifikacji odbędzie się pod koniec drugiego semestru.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym,

anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia,

materiałoznawstwo w stomatologii,

ergonomia w stomatologii,

dokumentacja gabinetu dentystycznego,

organizacja ochrony zdrowia,

pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,

komunikacja interpersonalna,

technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym,

język obcy ukierunkowany zawodowo,

język migowy ukierunkowany zawodowo,

pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym,

techniki pracy w gabinecie dentystycznym,

praktyki zawodowe.

Nie wymagamy matury

Nauka stacjonarna

Brak opłat

1 rok nauki