fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna


Zapraszamy do kontaktu

Zawód już w 2 lata

Higienistka stomatologiczna – symbol zawodu 325101

Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego, którego praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką stomatologiczną. Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:

Asystowania lekarzowi stomatologowi przy różnego rodzaju zabiegach,

prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia w różnych środowiskach,

prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia w różnych środowiskach,

wykonywania zabiegów – scalingu, piaskowania, lakowania, irygacji czy lakierowania,

samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych na polecenie lekarza stomatologa,

przygotowania gabinetu i środowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy,

opieki nad pacjentami w zakresie doradztwa związanego z profilaktyką próchnicy i higieną jamy ustnej.

Higienistka stomatologiczna to w Polsce zawód prawnie regulowany. Osoba go wykonująca może pracować w:

Różnego rodzaju poradniach i ośrodkach zdrowia,

gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne bądź publiczne jednostki oraz specjalizujące się w różnych gałęziach stomatologii,

specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej,

wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

Do głównych obowiązków higienistki stomatologicznej zalicza się:

Opisywanie budowy głowy z uwzględnieniem narządu żucia,

wyznaczanie zadań profilaktyki próchnicy zębów, a także profilaktyki ortodontycznej, onkologicznej czy stomatologicznej,

udzielanie pierwszej pomocy,

wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

prowadzenie edukacji prozdrowotnej oraz szeroko rozumianej promocji zdrowia,

prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie higieny stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży,

wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych,

czynne asystowanie przy zabiegach ortodontycznych,

stosowanie metod fizykoterapii stomatologicznej,

rozróżnianie i przygotowywanie produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych,

przechowywanie produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych,

użytkowanie oraz konserwowanie urządzeń, aparatów i instrumentów stomatologicznych,

stosowanie zasad dezynfekcji i sterylizacji,

prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia (MED.02)

Egzamin:
Potwierdzenie kwalifikacji odbędzie się pod koniec czwartego semestru.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Język obcy zawodowy,

propedeutyka zdrowia,

organizacja ochrony zdrowia,

język migowy,

anatomia i fizjologia,

psychologia z elementami socjologii,

technologie informatyczne,

patologia z klinicznym zarysem chorób,

podstawy stomatologii i edukacji,

pracownia profilaktyki stomatologicznej,

techniki pracy stomatologicznej,

pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia.

Nie wymagamy matury

Nauka stacjonarna

Brak opłat

2 lata nauki