fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Opiekun medyczny


Zapraszamy do kontaktu

Zawód już w 1,5 roku

Opiekun medyczny – symbol zawodu 532102

Opiekun medyczny to zawód wspomagający pracę pielęgniarki w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Czynności, które może wykonywać osoba posiadająca zawód opiekuna medycznego to przede wszystkim:

rozpoznanie i rozwiązanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku,

pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biopsychospołecznych,

pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,

aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,

zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz higienicznych warunków otoczenia,

wykonywanie zabiegów higienicznych oraz pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,

konserwacje, dezynfekcje przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,

podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

znajomość słownictwa z zakresu ochrony zdrowia w języku niemieckim i migowym,

dokumentowanie przeprowadzonych zabiegów i czynności,

znajomość przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

umiejętność aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej,

pobieranie krwi i materiałów do badań laboratoryjnych,

prowadzenie ćwiczeń fizjoterapeutycznych metodą Hoppe,

podawanie dwóch rodzajów leków drogą iniekcji podskórnej.

Cykl kształcenia:
1,5 roku rok – 3 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14)

Egzamin:
Potwierdzenie kwalifikacji odbędzie się pod koniec trzeciego semestru.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

zdrowie publiczne,

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,

zarys psychologii i socjologii,

język migowy,

język niemiecki zawodowy w ochronie zdrowia,

wykonywanie czynności z zakresu opieki medycznej,

zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze,

działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną,

prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji,

rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą,

praktyki zawodowe.

Nie wymagamy matury

Nauka stacjonarna

Brak opłat

1,5 roku nauki

Gdzie znajdziesz pracę?

Szpitale, oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo- lecznicze , ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.