fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej


Zapraszamy do kontaktu

Opiekun w domu pomocy społecznej symbol zawodu: 341203

Obecne czasy wymuszają zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. Podczas dwuletniej nauki w Naszej Szkole zdobędziesz kwalifikacje zawodowe oraz wszystkie niezbędne umiejętności opiekuna w DPS. Chcąc profesjonalnie świadczyć usługi medyczne należy poznać niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki oraz wiedzieć:

  • jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne,
  • jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą,
  • jak aktywizować je do zwiększania samodzielności życiowej
  • jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania czasu wolnego,
  • jak mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • jak rozwijać jego zainteresowania.

Przejdziesz także kurs udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Nauka języka migowego pozwoli Ci pomagać i opiekować się osobami, które nie słyszą lub nie mówią. Natomiast dzięki zajęciom z języka obcego w pomocy społecznej pozbędziesz się często występującej bariery językowej.
Kompetencje zdobyte na praktycznych zajęciach sprawią, że będziesz od razu przygotowany do pracy w zdobytym zawodzie.

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (SPO.03)

Egzamin:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się pod koniec czwartego semestru

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Podstawy organizacji domu pomocy społecznej,

Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka,

Teoretyczne podstawy opieki,

Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej,

Język obcy w pomocy społecznej,

Usługi opiekuńcze,

Aktywizacja osoby podopiecznej,

Trening umiejętności społecznych,

Zajęcia praktyczne.

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

2 lata nauki

Gdzie znajdziesz pracę?

Jako opiekun w domu pomocy społecznej możesz pracować w domach opieki społecznej, domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, fundacjach, ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Możesz indywidualnie prowadzić warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.