fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa


Zapraszamy do kontaktu

Opiekunka środowiskowa symbol zawodu: 341204

To zawód bardzo poszukiwany na europejskim rynku pracy. W „SOKRATESIE” nauczysz się wszystkiego, co niezbędne do jego wykonywania. Dowiesz się, jak pracować z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi, niesamodzielnymi, które nie mają wsparcia ze strony rodziny,

Pokażemy Ci, jak pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie), jak dbać o zdrowie i higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem),

Nauczymy Cię udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego. Pokażemy Ci jak motywować osoby podopieczne do samodzielności oraz aktywności intelektualnej,
fizycznej i społecznej. Poznasz podstawy psychologii oraz metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nauczymy Cię też języka migowego. Pokażemy Ci, jak sprawić, by życie osób najbardziej doświadczonych przez los stało się dzięki Tobie lepsze i szczęśliwsze.

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- Świadczenie usług opiekuńczych (SPO.05)

Egzamin:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się pod koniec drugiego semestru

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

podstawy psychologii,

wybrane zagadnienia z socjologii,

opieka i pielęgnacja człowieka,

organizacja opieki środowiskowej,

język obcy pomocy społecznej,

umiejętności opiekuńcze,

aktywizacja osoby podopiecznej,

trening umiejętności społecznych.

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

1 rok nauki

Gdzie znajdziesz pracę?

Pracę znajdziesz w domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach. Otworem stoją placówki zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Możesz też otworzyć własną działalność.