fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Rekrutacja

Jak zostać naszym słuchaczem?

Nauka w Szkołach dla Dorosłych „Sokrates” rozpoczyna się we wrześniu (semestr zimowy) oraz w lutym (semestr letni). Zapisy trwają cały rok. Spełniając oczekiwania naszych słuchaczy umożliwiamy zapisy na kolejne semestry – honorujemy naukę, którą rozpocząłeś w innych szkołach, a chciałbyś zakończyć ją razem z nami.

przejdź do formularza

DOSTĘPNOŚĆ

OFERTA

DOŚWIADCZENIE

Wymagane dokumenty

Jakie są wymagane dokumenty?

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy wydawany w sekretariacie szkoły.

Świadectwo

Oryginał, odpis lub poświadczone za zgodność z oryginałem świadectwo ukończenia szkoły średniej ( nie jest wymagana matura)- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek Szkoły Policealnej.
W przypadku przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Zdjęcia

2 zdjęcia legitymacyjne.

Zaświadczenie lekarskie

1. Dla kierunków Szkoły Policealnej zaświadczenie lekarskie na podstawie skierowania wydanego
w sekretariacie szkoły przy zapisie,
2. Dla LO – zaświadczenia nie są wymagane.

Dokument

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

FORMULARZ

Rekrutacja online

    MIASTO, PLACÓWKA I KIERUNEK


    DANE PERSONALNE    DANE TELEADRESOWE


    * - pole wymagane