fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia


Zapraszamy do kontaktu

Technik ochrony fizycznej osób i mienia symbol cyfrowy zawodu: 541315

Absolwenci tego kierunku po ukończeniu nauki będą przygotowani do organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,

Organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,

Organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych,

Organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych,

Kierunek zapewnia kwalifikacje dające możliwość realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia,

Technik ochrony fizycznej osób i mienia wie, jakie podjąć działania, które zapewnią bezpieczeństwo życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz zapobiegną przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,

Technik ochrony fizycznej osób i mienia znajdzie pracę nie tylko w Polsce, ale i na rynku ofert pracy krajów unii europejskiej, ponieważ w programie nauczania jest nauka języka angielskiego zawodowego!

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- Ochrona osób i mienia (MS.03.)

Egzamin:
Potwierdzenie kwalifikacji odbędzie się pod koniec czwartego semestru

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Podstawy prawna w ochronie osób i mienia,

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej,

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia,

Język angielski w ochronie osób i mienia,

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń,

Zabezpieczenie imprez masowych,

Ochrona osób,

Konwojowanie,

Wyszkolenie strzeleckie.

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

2 lata nauki

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci znajdą pracę w agencjach ochrony fizycznej osób i mienia, agencjach detektywistycznych, będą mogli również organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizować zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych.