fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej


Zapraszamy do kontaktu

Asystent osoby niepełnosprawnej- symbol zawodu: 341201

Asystent osoby niepełnosprawnej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.

Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Na tym kierunku dowiesz się, co można zrobić, by likwidować wszelkie bariery między innymi: społeczne, psychologiczne, architektoniczne w ich życiu.

Nasi specjaliści pokażą Ci, jak aktywizować osoby niepełnosprawne i ich otoczenie, by pomoc i rehabilitacja były jak najefektywniejsze. W „SOKRATESIE” nauczymy Cię także rozmawiać i współpracować z mediami oraz instytucjami kulturalnymi w zakresie organizowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (SPO.01.)

Egzamin:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się pod koniec drugiego semestru

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Podstawy przedsiębiorczości,

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,

Elementy anatomii i patologii człowieka,

Język migowy,

Opieka i pielęgnacja człowieka,

Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej,

Język obcy w pomocy społecznej,

Umiejętności opiekuńcze,

Terapia zajęciowa i aktywizacja.

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

1 rok nauki

Gdzie znajdziesz pracę?

Pracę można podjąć w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych, wszystkich innych instytucjach opiekuńczych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.