fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące


Zapraszamy do kontaktu

Client :
Liquid Themes

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • Nauka w liceum trwa 4 lata (8 semestrów). Liceum skierowane jest dla osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową lub szkołę branżową. Absolwenci szkoły zawodowej i branżowej przyjmowani są do 2 klasy liceum i ich nauka trwa 3 lata (6 semestrów),
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w sobotę i niedzielę co 2 tygodnie.

01

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu liceum słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, które potwierdza jego wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Nauka w szkole jest płatna, czesne wynosi 100 zł miesięcznie, nie ma żadnych innych ukrytych kosztów, bez wpisowego, bez opłat za legitymacje, za zaświadczenia, za egzaminy.

02

Zostając słuchaczem naszego liceum możesz liczyć na mnóstwo zniżek i przywilejów wśród naszych partnerów oraz będziesz mieć pierwszeństwo przy przyjęciu na wybrany przez siebie kierunek do naszej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Sokrates”.