fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej


Zapraszamy do kontaktu

Opiekun osoby starszej- symbol zawodu 341202

Na zajęciach tego kierunku nauczysz się określenia wpływu procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka, roli osobowości w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem, określania wpływu przyjętego przez jednostkę systemu wartości na jej funkcjonowanie w środowisku społecznym, rozpoznawania potrzeb psychofizycznych osoby starszej oraz określenia ich regulacyjnej funkcji,

Dowiesz się również o obowiązkach pielęgnacji oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem. Nauczysz się udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Dzięki zajęciom z języka migowego będziesz mógł zajmować się także pacjentami głuchymi i z niedosłuchem.

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- świadczenie usług opiekuńczo-wpierających osobie starszej (SPO.02)

Egzamin:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się pod koniec czwartego semestru.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Elementy psychologii, pedagogiki i socjologii,

Język obcy zawodowy,

Organizacja czasu wolnego i aktywizacja z elementami kontaktów społecznych,

Choroby wieku starszego,

Metodyka pracy z podopiecznym,

Język migowy,

Promocja zdrowia i profilaktyka,

Podejmowanie działalności gospodarczej z elementami techniki komputerowej,

BHP opiekuna osoby starszej i podopiecznego,

Wybrane zagadnienia kliniczne,

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych,

Pracownia metodyki pracy socjalnej.

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

2 lata nauki

Gdzie znajdziesz pracę?

Pracę znajdziesz w ośrodkach i domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta. Zawód ten należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go wykonywać w placówkach zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Możesz otworzyć też własną działalność.