fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Technik administracji

Technik administracji


Zapraszamy do kontaktu

Technik administracji symbol zawodu: 334306

Na tym kierunku poznasz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, stosowania określonych przepisów w konkretnych sytuacjach administracyjnych. Dowiesz się jak redagować i sporządzać regulaminy, instrukcje, notatki służbowe. Podczas zajęć będziesz przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu oraz dowiesz się jak należy przechowywać te dokumenty, aby było to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pokażemy Ci jak należy posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową. Dzięki nauce języka obcego w administracji będziesz bez trudu porozumiewać się z przełożonymi lub zagranicznymi klientami w sprawach służbowych. Nauczysz się też profesjonalnego przygotowywania narad, zebrań, konferencji, sesji. Zajęcia praktyczne pozwolą na poznanie obsługi podstawowych sprzętów biurowych, oraz ich wykorzystanie podczas pracy biurowej.

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01.)

Egzamin:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się pod koniec czwartego semestru

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Język angielski w administracji,

działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,

podstawy prawa cywilnego,

podstawy prawa pracy,

podstawy prawa administracyjnego,

podstawy finansów publicznych,

wykonywanie pracy biurowej,

postępowanie w administracji.

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

2 lata nauki

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci znajdą pracę w administracji samorządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych i gminnych, w urzędach marszałkowskich, w urzędach państwowych, w ZUS-ie, w firmach ubezpieczeniowych, agencjach celnych, urzędach skarbowych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych niewymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.