fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Zapraszamy do kontaktu

Client :
Liquid Themes

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy symbol zawodu: 325509

Na tym kierunku nauczymy Cię, jak należy dbać o bezpieczeństwo pracowników w zakładach pracy, jak analizować i oceniać w pojawiające się zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom oraz jak usuwać ich skutki. Nauczysz się, jak przewidywać potencjalne zagrożenia,

nasi specjaliści zapoznają Cię z budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy, jak należy opracowywać wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych,

nauczymy Cię nadzoru warunków pracy i sposobów przeprowadzania systematycznych kontroli. Zapoznamy Cię z procedurami dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac,

zgłębisz zagadnienia z obszaru ergonomii w procesie pracy oraz zagrożeń w środowisku zawodowym. Nauka języka obcego branżowego pozwoli Ci na swobodne wykonywanie czynności zawodowych.

Cykl kształcenia:
1,5 roku – 3 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01.)

Egzamin:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się pod koniec trzeciego semestru.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Podstawy prawa pracy,

Techniczne bezpieczeństwo pracy,

Ergonomia w procesie pracy,

Zagrożenia w środowisku pracy,

Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy,

Ocena ryzyka zawodowego,

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy,

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

1,5 roku nauki

Technik BHP – gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci znajdą pracę w organach nadzoru nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego). Mogą pracować jako specjaliści do spraw szkoleń pracowniczych BHP (szkolenia obowiązkowe). Będą mogli też otworzyć własną działalność w tym zakresie.