fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej


Zapraszamy do kontaktu

Zawód już w 1 rok

Technik sterylizacji medycznej – symbol zawodu 321104

Technik sterylizacji medycznej jest specjalistą od utrzymywania sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia w czystości mikrobiologicznej.

Praca technika sterylizacji medycznej polega na odpowiednim przygotowywaniu narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów medycznych. Do jego zadań należy:

Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi,

przygotowywanie roztworów preparatów do mycia i dezynfekcji,

obsługa specjalistycznych maszyn, służących do mycia i dezynfekcji, kontrola obu procesów,

demontaż narzędzi przed myciem i sterylizacją oraz ich późniejszy montaż

kontrola jakościowa i ilościowa sprzętu medycznego,

pakietowanie umytych i zdezynfekowanych narzędzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych,

sterylizacja narzędzi bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych,

obsługa urządzeń do sterylizacji oraz kontrola procesu,

prowadzenie dokumentacji wszystkich przeprowadzanych czynności.

Cechy technika sterylizacji medycznej

Dobry technik sterylizacji medycznej – poza uzyskanym odpowiednim wykształceniem – powinien odznaczać się pewnymi cechami charakteru, niezbędnymi przy pracy w branży medycznej, między innymi:

Odpowiedzialność i obowiązkowość,

dokładność i rzetelność,

dobry stan zdrowia, przede wszystkim dobry wzrok,

dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,

samodzielność.

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych (MED.12)

Egzamin:
Potwierdzenie kwalifikacji odbędzie się pod koniec drugiego semestru.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie,

zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy,

elementy mikrobiologii z epidemiologią,

język obcy zawodowy,

organizacja ochrony zdrowia,

technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych,

metody sterylizacji instrumentarium medycznego,

podstawy komunikacji interpersonalnej,

technologie informatyczne,

podstawy instrumentarium medycznego ,

procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego,

pracownia sterylizacji medycznej,

praktyka zawodowa.

Nie wymagamy matury

Nauka w weekendy

Brak opłat

1 rok nauki